دستگاه بزرگ کننده الت تناسلی مردانه

دستگاه بزرگ کننده الت تناسلی مردانه یک روش فیزیکی و با خاصیت بهره گیری از کشش ها میباشد که میتواند نعوظ و اندازه الت را افزایش دهد

هم‌پوشانی قابل توجهی میان روش‌های طراحی‌شده برای افزایش اندازهٔ آلت و روش‌های طراحی‌شده برای کسب دیگر اهداف مرتبط نظیر بازگردانی توانایی جنسی، افزایش مدت نعوظ، یا بهبود اوج لذت جنسی وجود دارد.

دستگاه بزرگ کننده الت تناسلی مردانه جریان و فشار خون را در بافت الت تناسلی جریان داده و هر گونه کمبود را جبران میکنند 

نمایش فیلتر

در حال نمایش 3 نتیجه

در حال نمایش 3 نتیجه